INSEMINARIO

a punk attitude

29.1.06

presentación. son o Dr. Kabuto, da familia Kabuto, coñecida por construir e pilotar robots descomunais sempre en loita contra o mal.
advirto:
  1. non se pode fiar un dos vexetarianos: non matan nen comen animais: gústalles a carne humana.
  2. non se pode fiar un dos vexetarianos: so alguén que teme tanto a sua propia violencia ten que facer un esforzo tan grande por contela.
Dr. Kabuto.