INSEMINARIO

a punk attitude

11.5.09

Renovación (Do lat. renovatĭo, -ōnis)

Por fin temos a renovación agardada. Guillerme Vázquez Novo Líder*.
A renovación sempre estivo aí: actitude rancia, fume de Ducados, cheiro a Ducados, voz de Ducados, ortodoxia confusa, disciplina relativa, relativismo atlántico, independentismo dependente.

* un líder non se crea nen se destrúe, se inventa (N. do A.)

NX (Nova Xerontocracia)