INSEMINARIO

a punk attitude

8.1.10

Choque de Civilizacións

Dícese da chegada dunha enfermeira de Ferrol ao centro de saúde de Rianxo.

Manuel Ghuntintón