INSEMINARIO

a punk attitude

13.2.06

os nosos indiscutibles líderes


Sen o menor asomo de dúbida estes dous homes son os líderes ideolóxicos indiscutibles da colectividade Insemiaria de hoxe e de sempre. Eles puxeron os pilares básicos sobre os que se asenta a construcción da Región Gallega.
Claramente Muammar Mastroianni e Marcelo al-Gaddafi son os líderes que todos agardabamos. Un, lóxicamente, pola sua construcción a favor do hedonismo, a indolencia, o desprendimento e o culto aos placeres da vida plasmado no seu coñecido libro La Dolce Vita e o outro pola sua construcción SuFaTista na Región Libia (con claros vínculos culturais, históricos, idiosincráticos e gastronómicos coa florecente Región Gallega) esgrimida con habilidade no filme Verde.
A súa profunda labor punk de admiarable traxectoria en pro da confusión e do hedonismo fannos merecedores da nosa máis fervente admiración.
Colectivo Inseminario