INSEMINARIO

a punk attitude

1.2.06

restando

se o pobo galego está composto por 2.800.000 cidadáns
por qué a Unión do Pobo Galego só está composta de 800 membros?
ou será que fora da Unión nin hai pobo nin hai galego?
Jonh Wayne, 2006