INSEMINARIO

a punk attitude

5.4.06

A prol da multiculturalidade e dos valores universais de Nacións Unidas

Región Gallega (R.G.) quere manifestar o seu aliñamento incondicional cos valores que propugna a ONU, máis en particular con aqueles que remiten á convivencia intercultural e a mestizaxe como via de enriquecimento mútuo e superación de estereotipos racistas ou xenófobos.

En coerencia con esta premisa, a vangarda da Región, é dicer Inseminario, propón unha iniciativa innovadora de intercambio e achegamento cultural entre o noso país e o resto do mundo, segundo a cal a partir de agora abriremos as portas gallegas a un montón de chavalas de toda raza e nacionalidade, e a cambio deportaremos a todo canto ghilipollas temos por conregionales (xilipoulas, en terminoloxía R.G.). A enorme porcentaxe de povoación xilipoulas que habita na Región (novo indicador: "densidade de xilipoulas") é unha garantía de que os intercambios chegarán a ser masivos, representando así unha auténtica experiencia piloto a escala planetaria.

A proposta inaugurouse recentemente coa primeira deportación dun xilipoulas con gomina, para máis señas correlixionario de certa xente de Marbella. Concretamente enviámolo ao Vaticano.

A segunda foi ralentizada por causa do foro dos deputados, que entorpece a operación. Haberá que esperar ás próximas eleccións xerais, cando o regionalismo radical absorbamos o voto do nacionalismo ganhego. Entón será o momento.

Johnatan Pinheiral