INSEMINARIO

a punk attitude

22.6.06

BNG: Bloque Nacionalista Gabacho

a moi neoliberal consellería de industria (sic) e innovación (sic) fará que un carrefour se instale en Compostela. Así que por fin sabemos qué significaba eso de BNG: Bloque Nacionalista Gabacho. ter comezado por ahí.... SuperAFavor: somos francófilos e agora as panterasrosas vannos saír máis baratas.
Xerlo Ghols