INSEMINARIO

a punk attitude

17.3.08

GraZas, Conselleiro

O Conselleiro Suárez Canle, sempre con ideas brillantísimas, anuncia que nos vai axudar co viño, concretamente vainos multiplicar por 10 as axudas para el. Grazas, de todo corazón. Nos sempre estamos SuperAFavor de medidas así.