INSEMINARIO

a punk attitude

28.12.08

HEROES

Todos eses médicos abnegados, con consulta privada (e pública tamén) que non fan informe por escrito das próbas diagnósticas que practican e que cando no Sergas lle solicitan aos pacientes o informe (para non ter que repetir as probas despois dunha espera longa e innecesaria) cobran unha segunda consulta por poñer por escrito o que estaban obrigados a redactar no primeiro momento.

A nosa dedicada admiración a estos innovadores do código deontolóxico.

Dr. Manguele