INSEMINARIO

a punk attitude

3.12.08

Pailáns Con Fronteras (PCF)

Reunidas as masas inseminarias en asemblea auto-convocada, acórdase por aclamación a creación dunha ONG que desenvolva todo o potencial auto-gallego e permita o asociacionismo e a acción social dende a base de xeito auto-xestionado. Acordamos así a creación de Pailáns Con Fronteiras (PCF). A misión da nova ONG é o espallamento da pailanada en todas as súas formas e variantes. O marco de acción é toda a sociedade dentro das inexpugnables fronteiras da Región Gallega.
Dentro de pouco daremos a coñecer a súa xunta directiva.

Mil-hucho. Tipo rural-rural.