INSEMINARIO

a punk attitude

12.11.09

Periodista (I)

Dícese do especimen que considera que as baixas temperaturas en novembro son noticia.

O home inédito