INSEMINARIO

a punk attitude

21.3.06

dúas reflexións dende a Región

reflexión 1: toda a teoría do caos cabe nun so país.
reflexión 2: o fin é o medio*
*adicada especialmente ao compañeiro Inseminario Dottore Mignoca
Mesías Meinhof