INSEMINARIO

a punk attitude

25.6.06

a vida é un complexo, químico
a vida é química
a vida é un complexo.
ser menos.
Sentencia do Xulgado Inseminario nº1 do Criminal