INSEMINARIO

a punk attitude

20.8.06

Conto de verán

E cando Touriño despertou
o lume ainda estaba alí.

C.L.