INSEMINARIO

a punk attitude

11.1.07

Inseminario, de luto


Morreu un dos nosos indiscutíbles herois: Carlo Ponti.
Qué é o que fixo para ter tal mérito? só ser o marido de Sofía Loren; fai falla dicir algo máis?


Comité de Sabios (é dicir, de xente normal)