INSEMINARIO

a punk attitude

20.7.09

Trama Gürtel

Se temos en conta que, básicamente, a dereita non cree no público, a quén lle pode sorprender que os de dereitas que se meten en política sexa para un beneficio privado? Dende este punto de vista, a quén lle sorprende que os votantes de dereita vexan todo esto con naturalidade?
Inocencio XXI