INSEMINARIO

a punk attitude

21.12.10

E se.....?

E se os peregrinos non foran humáns?
E se Feijoo fose humán?
E se Papá Noel fose dunha ONG?
E se as luras foran menos intelixentes que algún votante?
E se Inseminario estivera SuperAFavor de Todo?
E se a intelixencia estivera sobrevalorada?
E se o churrasco fora vexetal?
...
Non sei cómo podemos vivir así
The Undoubtedly Man