INSEMINARIO

a punk attitude

2.7.10

O Talón de Aquiles

O cu é o auténtico talón de Aquiles
Homero, pensador clásico