INSEMINARIO

a punk attitude

9.2.10

C.V.

cv > me

I'm not me, I'm my cv

(algún xeito de enfermidade infantil).
O Inteletual Galeguista