INSEMINARIO

a punk attitude

27.2.06

inseminar-
io
propagarse é posibel.

(movemento antielista SETU??)
*sección SUFATO a prol do egocentrismo planetario.

Quedan prohibidas perralladas tipo:

A xente pensa que
A xente o que quere é
Os españois pensan
traballamos por ti
os homes son así e as mulleres son andando
etc..

Por favor, ante lindezas deste tipo: ¡eiocula!

inseminar-
io
propagarse é posíbel.

Asdo. A Gota De Milikan