INSEMINARIO

a punk attitude

10.4.06

Super a Favor de Bono

"todos juntos, los españoles somos más que separados". tan imponente frase pronunciada polo xa ex-ministro de defensa da Nación Española provoca que reunido o colectivo Inseminario en comité especial, declarémonos Super a Favor de d. josé bono.
con todo, compre dicir que dubidamos: son máis cualitativamente ou cuantitativamente? é dicir se xuntamos dous españois, o resultado son 3 españois ou simplemente seguen a ser dous españois pero cun grado de españolidade (españolismo ou españolitude) superior? por outra banda, tamén nos preguntamos se o número importa? é significativamente mellor ser máis ou menos? importa o tamaño? importa a calidade? ou quizáis todo é unha ecuación de múltiples variabeis?
por todo elo, por xerar tanta confusión nunha sóa frase, estamos Super a Favor de d. josé bono.
Mesías Meinhof