INSEMINARIO

a punk attitude

18.9.06

CULPABLES

O verdadeiro culpable dos incendios é a IGREXA.
Seino de moi boa tinta.

Juana de Arco