INSEMINARIO

a punk attitude

14.9.06

negociado 2

para qué negociar se o que interesa é maximizar a eficacia e minimizar os tempos de execución?
Cancillería Inseminaria