INSEMINARIO

a punk attitude

24.4.07

E para comer, Lugo

Cando nada queda, só queda comer.
Na Región Gallega cómese moi ben. En Lugo tamén.

Augusti/n