INSEMINARIO

a punk attitude

26.12.07

Feísmo (outra vez)

As luces de nadal son feas

(e só Inseminario está SuperAFavor delas)

Jesucristo SuperStarWars