INSEMINARIO

a punk attitude

1.4.08

PP: O partido máis importante para a democracia española

O Comité Inseminario para a Doutrina da Fe (CIDF) quere manifestarse superafavor do Partido Popular considerando súa significativa contribución á revitalización da democracia española, contribución que é superior á de calquera outro partido. Tanto é así, que o PP non só consigue movilizar o seu propio voto, función de por si loable, senón que consigue movilizar tamén o dos demáis. Sen o PP as taxas de participación nos procesos electorais resultarían raquíticas e a nosa democrácia sería máis feble e pobre. En definitiva, ningúen aporta tantos votantes ás eleccións, de xeito que os demócratas temos que dar gracias ó PP.

Soraya Sáez de la Naranjas

2 Comments:

At 9:36 da manhã, Anonymous Ameixas e Mexilóns said...

Si, si, claro, non como IU que non son máis que uns inútiles.Superafavor do voto útil, que ai moito inútil neste país!!, e superafavor da disciplina de partido: da igual de dónde sexan, de Lugo, de Burgos, de Cádiz: por España, unha grande e libre!!

 
At 1:46 da tarde, Blogger inseminario said...

Exacto, SuperAFavor da libertade!!!!

 

Enviar um comentário

<< Home