INSEMINARIO

a punk attitude

9.9.08

En primicia: Sarah Palin é Gallega

Logo de que se espallara o rumor de que Sarah Palin era a gobernadora de Alaska e fora alcaldesa dunha vila, a Unidade de Xornalismo Inseminario de Avanzada (UXIA) ven de descubrir todas as probas que demostran que a Candidata é Gallega! Concretamente é de Lugo e sabemos que traballou na Diputación.
Así que non podemos máis que estar SuperAFavor de Sarah Palin e da súa filla: será fantástico que unha gallega de Riotorto chegue a Vicepresidir o planeta.
Dargüin