INSEMINARIO

a punk attitude

24.7.09

XILIPOULAS

Todos os que falan raro (artistas, intelectuais, políticos, expertos) son xilipoulas.

Comité Inseminario pola Síntese Final