INSEMINARIO

a punk attitude

27.2.06

i+d+i ''proxecto facer país''

A Colectividá Inseminaria, visto o grande éxito deso de FACER PAÍS, lanza un proxecto de i+d+i (investigación + desenvolvemento + inseminación) co gallo de adiviñar qué significa exactamente tal concepto, precedentes, consecuencias, derivacións e posibeis aplicacións prácticas con vistas á sua comercialización noutras Rexións do Globo Planetario. Polo momento xa temos algunha achega interesante.
Dr. Kabuto