INSEMINARIO

a punk attitude

29.1.07

Cen maneiras diferentes para acabar con Eduardo Punset, Amando de Miguel e José María Aznar

(2) Sometes a Eduardo Punset a un fortísimo campo electromagnético, de tal forma que se convirta nun imán e atraia toda clase de materiais (madeira, asfalto, pedra, carne...)