INSEMINARIO

a punk attitude

7.3.07

O hinno do Progresismo Climático

A nosa corista Regional favorita escribre para nos o hinno do Progresismo Climático, velaí a letra:

Adiós, ríos; adios, fontes;
adios, regatos pequenos;
adios, vista dos meus ollos:
non sei cando nos veremos.
..........
deixo a veiga polo mar,
.........
Dígoche este adios
desde a beiriña do mar.

Atomium