INSEMINARIO

a punk attitude

1.3.06

primeira victima


O Alto Comisionado para as Víctimas de Inseminario (ACVI) acredita que xa existen cidadáns gravemente afectados que sufren de alucinacións.

ACVI