INSEMINARIO

a punk attitude

28.1.10

Análise do Goberno Galego I

1. Feijoo, listo listo no parece
2. Hombre, lo de prohibir el gallego, bien no está
3. Fraga si que te tenía un nivel, era otra cosa. No como ahora. Trabajó mucho por Galicia

José Louis Barrero

22.1.10

Happy FITUR, Inseminario is over

Inseminario bota o peche por non ter conseguido ser tan punk como o noso ídolo: Roberto Varela, Conselleiro de Cultura. É máis, sentímonos desarmados ante a espiral rompedora dese colectivo outsider formado polos Conselleiros de Cultura.
O mércores 21 de xaneiro, no stand de Galicia en FITUR, Roberto Varela, durante a presentación do Plan de Dinamización Turísta das Terras do Ulla e Tambre, transgresor e radical, lanzouse a gabar os múltiples atractivos dos concellos de Melliz, El Pino, Santiso, El Desvan de los Monjes......

O dito, é moito mais punk que nos. Pechamos.El Niño de la Guía

8.1.10

Choque de Civilizacións

Dícese da chegada dunha enfermeira de Ferrol ao centro de saúde de Rianxo.

Manuel Ghuntintón